Wolne mieszkania
M6 - dostępne od 01.10.2016 r.

M12 - dostępne od 01.10.2016 r.