Kontakt

KERBUD sp. z o.o.

ul. Przejazd 29a, 05-070 Sulejówek
Tel.: (22) 773 12 12
Kom.: 600 045 019
E-mail: biuro@kerbud.pl
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000505471, REGON 147180703, NIP 822-234-69-96. Kapitał zakładowy w wysokości 150.000 zł wpłacony w całości.

Biuro sprzedaży czynne:
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
sobota – po wcześniejszym umówieniu się

Formularz kontaktowy

Wolne mieszkania


Brak wolnych mieszkań.