Wiesz za co płacisz

Każde mieszkanie wyposażone jest w licznik energii elektrycznej i wodomierz. Ostatniego dnia każdego miesiąca spisujemy stany liczników i na ich podstawie dokonujemy rzetelnego rozliczenia kosztów zużycia mediów. Najemcy otrzymują przejrzyste rozliczenie zawierające ilość zużytej wody i energii wraz z ceną jednostkową i łączną ceną do zapłaty. Rozliczenie zawiera również inne opłaty o ile były wyszczególnione w zawartej umowie.

W sezonie zimowym trwającym umownie od 15 października do 15 kwietnia naliczamy zryczałtowaną opłatę za ogrzewanie. Jest ona wyliczona na podstawie średniego zużycia gazu na cele grzewcze. Sezon grzewczy może zostać wydłużony bądź skrócony o ile będzie to zasadne z uwagi na warunki pogodowe.

 

 

Najemcy mają do wyboru dwie metody płatności:

  • gotówką w biurze znajdującym się na terenie posesji
  • przelewem na rachunek bankowy

Wolne mieszkania


Brak wolnych mieszkań.